Microphone đa vùng kỹ thuật số

(KX-VCA001) 

Trên mỗi Đơn vị hội thảo truyền hình, bạn có thể kết nối tối đa 4 microphone đa vùng kỹ thuật số theo dạng xếp tầng. Không có cổng riêng biệt cho đầu vào và đầu ra trên microphone. Khi kết hợp với một microphone đa vùng kỹ thuật tương tự.

Chiếc microphone kỹ thuật số đi kèm dây cáp dài xấp xỉ 8,5m.