Microphone đa vùng kỹ thuật tương tự

(KX-VCA002)

Trên mỗi Đơn vị hội thảo truyền hình, bạn có thể kết nối một microphone kỹ thuật analogue. Khi kết hợp với một microphone đa vùng kỹ thuật số, bạn có thể trang bị lên đến 5 microphone trên một hệ thống (tất cả tùy thuộc vào không gian mà bạn cần)

Chiếc microphone kỹ thuật analogue đi kèm dây cáp dài xấp xỉ 7m.