Cáp nối dài

(KX-VCAEX01)

Cáp nối dài cho Microphone đa vùng kỹ thuật số

Nếu cáp dài 8,5m đi kèm với chiếc microphone kỹ thuật số vẫn chưa đủ dài, chúng tôi có cung cấp cáp nối dài 20m