AG-BRD50Bộ sạc pin

Bộ sạc pin đôi AG-BRD50 có thể dùng với dòng pin AG-VBR (AG-VBR118, AG-VBR89 & AG-VBR59) dành cho AG-DVX200 AJ-PX270.

Nó cũng tương thích với pin VW-VBD55 (dòng AG-AC90) và VW-VBG6 (dòng AG-AC160/-130).