AG-VBR118 Pin

Pin cho AG-DVX200máy quay phim 4K và AJ-PX270máy quay phim phát thanh truyền hình HD cầm tay

  • 11.800 mAh
  • 7,28 V
  • 41,3 x 90 x 69,6 mm
  • Xấp xỉ 441g
  • Thời gian ghi hình liên tục lên tới khoảng 5 tiếng (DVX200) hoặc 4 tiếng (PX270)