AG-VBR59 Pin

Pin cho AG-DVX200máy quay phim 4K và AJ-PX270 máy quay phim phát thanh truyền hình HD cầm tay

  • 5.900 mAh
  • 7,28V
  • 41,3 x 51,3 x 69,6 mm
  • Xấp xỉ 230 g
  • Thời gian ghi hình liên tục lên tới khoảng 2 tiếng 40 phút (DVX200) hoặc 2 tiếng (PX270)