AG-VBR89 Pin

Pin cho AG-DVX200máy quay phim 4K và AJ-PX270 máy quay phim phát thanh truyền hình HD cầm tay

  • 8.850 mAh
  • 7,28 V
  • 41,3 x 70 x 69,6 mm
  • Xấp xỉ 333g
  • Thời gian ghi hình liên tục lên tới khoảng 3 tiếng 50 phút (DVX200) hoặc 3 tiếng 10 phút (PX270)