AJ-C10050G

Dây cáp điều khiển từ xa dành cho AJ-RC10G (50 mét)