Phone number:
Phone number:
Current language: Tiếng Việt

AV-HS04M1

Ngõ đầu vào SDI; Đầu vào: 2 cổng HD/SD-SDI (BNC), (Bộ tăng tần tích hợp)