AV-HS04M3

Ngõ đầu vào DVI; Đầu vào: 2 cổng DVI-I (Máy đếm gộp tích hợp)