AV-HS04M5

Ngõ ra DVI/analog; Ngõ ra: 1 cổng DVI-I, 1 cổng analog component (Y/Pb/Pr)