AV-HS04M6

Ngõ vào analog composite; Ngõ vào: 2 cổng analog composite (Bộ tăng tần tích hợp)