AV-HS04M7

Ngõ ra SDI; Đầu ra: 2 cổng HD/SD-SDI (mỗi loại có 2 đầu ra), (BNC), (Bộ giảm tần tích hợp)