• AJ-P2AD1

    AJ-P2AD1

AJ-P2AD1

Bộ chuyển đổi này mở rộng tiện ích của thẻ nhớ microP2 đến người đang dùng thẻ P2 bằng cách điều chỉnh kích thước hình dáng SD của thẻ microP2 sang kích thước hình dáng PCMCIA của thẻ P2*.  

Để tăng cường tính linh loạt, bộ điều hợp thẻ microP2 được thiết kế cho phép sử dụng thẻ SD class 10 hoặc thẻ SD chất lượng cao để ghi nội dung (ở tốc độ truyền dữ liệu tối đa 50 Mbps) trên sản phẩm P2 trong những tình huống khẩn cấp.

Tính năng / Tiện ích chính
1)   Mở rộng tiện ích của thẻ microP2 sang những thiết bị có khe cắm thẻ P2*
2)    Chuyển và tiếp cận dữ liệu P2 nhanh chóng
3)    Có thể dùng thẻ SD (class 10 hoặc cao hơn) trong tình huống khẩn cấp.

* Thẻ microP2 và bộ điều hợp thẻ microP2 không hỗ trợ mọi sản phẩm P2. Để sử dụng bộ điều hợp thẻ microP2, cần cập nhập phiên bản vi chương trình của phần cứng P2 hiện tại và sẽ mất phí.