Phone number:
Phone number:
Current language: Tiếng Việt

VW-VBD58E-K

Pin VW-VBD58 5800 mAh 7,2V DC tương thích với máy quay phim AJ-PX270 và AG-AC8*1. Có trang bị đèn báo hiệu mức pin và thời gian vận hành lâu hơn các mẫu trước.
 

*1Vui lòng lưu ý pin này không tương thích với các mẫu sản phẩm Panasonic khác.