AJ-P2E060FG - điều hướng

Thẻ nhớ P2 này có dung lượng lưu trữ lên đến 60 Gb. Một thẻ nhớ P2 có thể dùng ghi hình đến 60 phút ở định dạng DVCPRO HD hay codec AVC-Intra 100 hoặc ghi hình đến 120 phút ở codec AVC-Intra 50. 

Learn more text override: 
Tìm hiểu thêm