AK-HRP935A

Điều khiển từ xa kích thước ¼ rack

  • Toàn quyền thiết lập camera
  • Điều khiển Iris bằng Joystick