BT-CS910G

BT-CS910G - Cáp VF dành cho màn hình BT-LH910G