• Function boards

    Function boards header

Bảng đầu cuối TY-FB10HMD Dual HDMI

  • Cho phép tạo kết nối tín hiệu kĩ thuật số đầy đủ từ đầu phát DVD tương thích với HDMI và thiết bị kĩ thuật số khác để hình ảnh hiển thị không nhòe nhiễu, không loang màu.
  • Truyền đồng thời tín hiệu âm thanh và hình ảnh sử dụng một cáp đơn duy nhất.