Khung màn hình ghép dành cho lắp đặt cố định TY-VW55FFX

Lý tưởng cho việc lắp đặt cố định những màn hình ghép liền trong các lĩnh vực như bán lẻ, bộ khung được thiết kế đặc biệt

của chúng tôi mang đến một giải pháp hoàn chỉnh để , giúp người dùng có thể tùy biến customize theo nhu cầu cá nhân.
<br />Hệ thống ấn để mở mang tới khả năng tích hợp màn hình vào bất kì bức tường nào một cách dễ dàng
để tiếp cận và duy trì ngay cả với những màn hình ghép khổ lớn.
<br />Vui lòng tải về tập sách quảng cáo để biết thêm thông tin.