ET-SWA100

Phần mềm cảnh báo sớm ET-SWA100 theo dõi những máy chiếu được kết nối với mạng nội bộ và thông báo đến người dùng khi phát hiện hoặc dự báo sự bất thường và khi xuất hiện triệu chứng trục trặc.
Phần mềm này cũng có thể ghi lại những điều kiện vận hành của mỗi máy chiếu và, dựa vào thời gian vận hành, có thể dự đoán* và cho biết thời gian nào sẽ cần đến những bộ phận tiêu hao, thời gian lau rửa định kì cần thiết và những bộ phận không phải là bộ phận tiêu hao cần thay thế.

 

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn bộ tổng quan sản phẩm và chi tiết kĩ thuật.