• Function boards

    Function boards header

Bảng đầu cuối có âm thanh TY-FB11DHD Dual Link HD-SDI

Bảng đầu cuối có độ nét giao diện cao và chất lượng tốt. 

<p>Hỗ trợ Dual Link HD-SDI (đáp ứng tiêu chuẩn SMPTE372M) và HD-SDI (đáp ứng tiêu chuẩn SMPTE292M).

<p>Hỗ trợ DCI 2K (RBG4:4/YPbPr 4:2:2 ở 60p, 50p) mà không chuyển đổi độ phân giải của hình ảnh. 

<p>Hỗ trợ âm thanh SMPTE (16 kênh) (chỉ xảy ra khi tín hiệu được tăng lên thành Dual Link HD-SDI Link: A).

*DCI là viết tắt của Digital Cinema Initiatives (Sáng kiến điện ảnh kĩ thuật số) 

*TY-FB11DHD hỗ trợ từ dòng sản phẩm TH-**PF11