Ống kính

 Phụ kiện    Số hiệu mẫu    Loại    Mẫu máy chiếu tương thích
 Ống kính  ET-D75LE6  Ống kính thu phóng  PT-DZ21K, PT-DS20K, PT-DW17K, PT-DZ16K,
 PT-DZ12000*, PT-D12000*, PT-DW100*, PT-DZ13K,
 PT-DS12K, PT-DW11K, PT-DZ10K, PT-DZ8700/DZ110X,
 PT-DS8500/DS100X, PT-DW8300/DW90X
 ET-D75LE8  Ống kính thu phóng
 ET-D75LE10  Ống kính thu phóng
 ET-D75LE20  Ống kính thu phóng
 ET-D75LE30  Ống kính thu phóng
 ET-D75LE40  Ống kính thu phóng
 ET-D75LE50  Ống kính tiêu cự cố định
 ET-D75LE4
 (Ngưng sản xuất)
 Ống kính thu phóng  PT-DZ12000*, PT-D12000*, PT-DW100*,
 PT-DZ8700/DZ110X, PT-DS8500/DS100X,
 PT-DW8300/DW90X
 ET-D75LE5
 (Ngưng sản xuất)
 Ống kính tiêu cự cố định
 ET-D75MC1  Nắp mô-tơ ống kính  PT-DZ13K, PT-DS12K, PT-DW11K, PT-DZ10K,
 PT-DZ8700/DZ110X, PT-DS8500/DS100X,
 PT-DW8300/DW90X
 ET-ELW06  Ống kính thu phóng  PT-EX16K, PT-EX12K
 ET-ELW02  Ống kính thu phóng
 ET-ELW04  Ống kính thu phóng
 ET-ELS02  Ống kính thu phóng
 ET-ELS03  Ống kính thu phóng
 ET-ELM01  Ống kính thu phóng
 ET-ELT02  Ống kính thu phóng
 ET-ELT03  Ống kính thu phóng
 ET-ELW03  Ống kính tiêu cự cố định
 ET-DLE080  Ống kính thu phóng  PT-DZ770K, PT-DW740S, PT-DX810S, PT-DW730S*,
 PT-DX800S*, PT-DZ680, PT-DW640, PT-DX610,
 PT-DZ6710, PT-DZ6700, PT-DW6300S, PT-D6000S,
 PT-D5000S
 ET-DLE085  Ống kính thu phóng  PT-DZ870, PT-DW830, PT-DX100,
 PT-DZ770K, PT-DW740S, PT-DX810S, PT-DW730S*,
 PT-DX800S*, PT-DZ680, PT-DW640, PT-DX610,
 PT-DZ6710, PT-DZ6700, PT-DW6300S, PT-D6000S,
 PT-D5000S
 ET-DLE150  Ống kính thu phóng
 ET-DLE250  Ống kính thu phóng
 ET-DLE350  Ống kính thu phóng
 ET-DLE450  Ống kính thu phóng
 ET-DLE055  Ống kính tiêu cự cố định
 ET-DLE030  Ống kính tiêu cự cố định
 ET-ELW20  Ống kính thu phóng  PT-EZ770Z, PT-EW730Z, PT-EX800Z, PT-EZ580,
 PT-EW640, PT-EW540, PT-EX610, PT-EX510, PT-EZ570,
 PT-EW630, PT-EX600, PT-EW530, PT-EX500
 ET-ELT20  Ống kính thu phóng
 ET-ELT21  Ống kính thu phóng
 ET-ELW21  Ống kính tiêu cự cố định